AGREMIA'T    
-Ferramenta especialitzada   en gestió funerària.
-Descompte del 30% per als associats.
-Curs de formació i optimització (preus   preferents).
-Manteniment i actualitzacions periòdiques   (preus preferents).

-Desenvolupament de pàgines web.
-Conectivitat (preu preferent).
-Seguretat informàtica (preu preferent).

-Formació especialitzada en el sector funerari.
-Cursos de tanatopràxia, tanatoestética i técniques psicològiques.
- Dret mortuori.
-Cursos de formació continua gratuïts.
-Cursos de reciclatge amb preus preferents.
-Membre associat de la CEV.
-Assessorament legal.
-Gestió de Subvencions.
 

Powered by Network-Sec     Gremio Provincial Empresarios Pompas Fúnebres de Valencia C/ Burriana, 13, 2ª - Valencia - Telf: 963740422 - Fax: 963354885